Også her fikk en buss problemer – passasjer dirigerte trafikken