Avgiftskutt og satsing på psykisk helsevern i budsjettavtale med Frp