Flere mindreårige satt på glattcelle i mer enn ett døgn i fjor

foto