Ap- og KrF-konstellasjonen har ikke lenger flertall i Arendal bystyre

foto