Først ble bå­ten hans rent i senk – nå mis­ter han også båt­plas­sen til en mil­li­on