foto
ILLUSTRASJONSBILDE: Mer enn hvert tiende barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. For disse barna kan julehøytiden bli ekstra vanskelig når ønsker ikke kan oppfylles. Foto: Pixabay

Alenemor: – Takk for at vi blir sett