Debatt: I saken mot PS Anlegg burde ledelsen i Grimstad forsvart sine underordnede