Minstepensjonist må betale 300.000 kroner i bot

foto