Norway Cup ryker også i år – restriksjonene ble for strenge