Alle skulle på sommerskole – da knelte påmeldingssystemet