SAS: Det kan ta over tre måneder å få refusjon

foto