– Mange har hatt svin på skogen og kommet tilbake

foto