Da kjendis–predikanten sa han kunne helbrede i Jesu navn, flokket ungdommene seg rundt ham