E18-debatten: Tror virkelig våre lokalpolitikere at det skal dannes et nytt Snille Nye Veier AS?

foto