Arbeidstagere i åpne kontorlandskap med faste plasser har høyere risiko for sykefravær sammenlignet med de som har eget kontor.

Det viser en ny studie gjort av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Sannsynligheten for sykefravær var 32 prosent høyere for dem som jobbet i åpent landskap med fast plass sammenlignet med dem som har eget kontor.

Det sier Randi Hovden Borge, stipendiat og forsker ved STAMI. Sammen med blant andre Morten Birkeland Nielsen har hun gjennomført studien.

Hvorfor flere blir syke i åpne kontorløsninger, sier ikke studien noe om, men tidligere studier gir flere mulige svar.

– Økt smitterisiko er én av mange forklaringer. Det rapporteres også om mye støy og forstyrrelser i åpne kontorlandskap som kan gjøre det vanskelig å konsentrere seg om arbeidet, sier Borge til E24.