Bygland kommune klager Dagsrevyen inn for PFU

foto