En ny rapport fra Økokrim viser at bedragerier hvor gjerningspersonene sier de er politi eller bankansatt, økte i 2022. Ofrene er ofte eldre kvinner, og beløpene er store.

Bedragerne benytter seg gjerne av «spoofing», som betyr at de velger hvilket nummer det skal se ut som de ringer fra.

Ifølge rapporten blir ofrene i gjennomsnitt svindlet for rundt 200.000 kroner. I enkelttilfeller dreier det seg om millionbeløp.

– Vi er bekymret for at folk kan få lavere tillit til politiet og myndighetene som følge av slike bedragerier, sier avdelingsdirektør for etterretning og forebygging Lone C. Pettersen i Økokrim.

Hun sier samfunnet er sterkt tillitsbasert og dermed avhengig av at folk tror myndighet og makt utøves av aktører man kan stole på.

Noen av ofrene kvier seg for å snakke med politiet når de etterforsker saker, av frykt for å bli bedratt på nytt.