Hun ble toppkan­didat. Taperen mener valget ble reality-show