Rettssaken startet tirsdag morgen i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes, skriver NRK.

Krekars norske advokat Brynjar Meling opprettet bankkontoen i april 2020. På kontoen skulle det settes inn penger fra en innsamlingsaksjon til inntekt for advokathjelp til Krekar i Italia. Det var i overkant av 45.000 kroner da Sandnes Sparebank sperret kontoen.

Banken viste til at Krekar siden 2006 har stått på FNs sanksjonskomités liste over personer som er tilknyttet terrororganisasjonen Al Qaida, men ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) reagerte banken for sent.

I november i fjor opplyste banken i en børsmelding at de var ilagt et forelegg på 1 million kroner for et forhold som omhandler en klientkonto tilhørende et norsk advokatfirma.

– Banken har tatt imot innskudd på omtalte klientkonto. Banken tok umiddelbart kontakt med Økokrim for videre veiledning og fulgte alle råd som ble gitt. Banken sørget umiddelbart for at det ikke var mulig å overføre eller ta penger ut av klientkontoen, eller på noen måte disponere pengene. Forelegget er ilagt fordi banken ikke teknisk frøs klientkontoen raskt nok. Banken er uenig i forelegget, opplyste Sandnes Sparebank da.

I etterkant nektet de å vedta forelegget og saken har havnet i retten. Det er satt av seks dager til saken.