Situasjonen i Ukraina har tilspisset seg. Ukraina angriper og gjenerobrer områder Russland anser som sine. Russland svarer med utstrakt bombing. Samtidig fortsetter Vesten å gi våpen. Ukraina har lovet at vestlige våpen ikke skal brukes i angrep på russisk jord.

– Jeg antar at det blir en ytterligere opptrapping av våpenhjelpen fra Vesten nå, men at det blir enda viktigere å pålegge Ukraina ikke å gå over grensen til Russland på noen måte. Men vi har jo problemet med at Russland anser Krim som sitt, derfor angrep der som angrep på Russland. Det samme gjelder de fire nye «republikkene», sier professor Janne Haaland Matlary ved Stabsskolen og Universitetet i Oslo til NTB.

– Vi må i alle fall vente ikke-attribuerbare angrep på infrastruktur her, kanskje spesielt på norsk sokkel. Det Russland måtte gjøre i Europa, vil være uten returadresse, altså fornektbart, samtidig vil angrepene på Ukraina intensiveres, sier hun.