Nomeland-trio på inntektstoppen i Valle i fjor

foto