Betalte selv for heving: Trosset forsikringsråd og reddet huset fra flommen