Forsinket av ekstremværet: Kom hjem etter 16 timer i buss

foto