Har erkjent skolebrannen og fire andre ildspåsettelser