Var asylmottak for enslige mindreårige – blir ettervernssenter for rusavhengige

foto