Dette tjener ordføreren i din kommune – 400.000 skiller topp og bunn

foto