Tømmerkai i Arendal får 3 millioner kroner fra regjeringen