I natt: Brannutrykning, slåssing og angrep på vekter

foto