Innfører vanningsrestriksjoner i flere kommuner

foto