Mister retten til å føre båt i tre år etter 2,47 i promille

foto