Fengsel i Froland får likevel penger i revidert statsbudsjett

foto