Overgrepsmottaket øker bemanningen til festivalsommeren