Hun er takknemlig for unnskyldningen som kommer 73 år etter at faren fikk ødelagt sitt liv