Helsetilsynet kartlegger om en lockout er helsefarlig