Streik fører til stengte dører på Haukeland pasienthotell