Kommunen vil ikke kreve 1,54 millioner tilbake

foto