«Systemet knekker sammen hvis ektepar skal få sykehjemsplass av sosiale grunner»

foto