Hundrevis har skrevet under på opprop mot flytting