Elever som ble rammet av dataproblemer, kan få eksamen annullert