Reiste via Hirts­hals for å besøke fami­lien i Bergen

foto