TYFONER: Befolkningen varsles av disse tyfonene som er plassert rundt om i landet. Foto: DSB Foto: Odd Skarbomyr

I dag ulte det over byen

Onsdag klokken 12 ulte alarmen i Arendal og mange andre byer.

13. januar klokken 12 testet Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Hør hvordan det høres ut her.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig. Det er 17 sirener i drift i Arendals-området.

VARSLINGSANLEGG: Kart over Sivilforsvarets varslingsanlegg. Foto: DSB

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke at de virker, og reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Heier.

Sivilforsvaret har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Onsdag klokken 12 tester Sivilforsvaret alle landets rundt 1.250 varslingsanlegg med sirener. Foto: NTB scanpix