VANT DEN FØRSTE: Gard fikk Arendal kommunes næringspris for 2020. F.v.: Utenriksdirektør Svein Buvik, administrerende direktør Rolf Thore Roppestad og Vanja Grut (Ap), juryleder. Foto: Sindre Haugen Mehl

Hvem bør vinne årets pris?

Har du en god kandidat til årets næringspris i Arendal, bør du ikke vente for lenge med å nominere.

22. september går nemlig fristen for å melde inn kandidater til Arendals næringspris ut.

Prisen ble delt ut for første gang i fjor. Sjøforsikringsselskapet Gard stakk da av med den gjeve prisen.

Næringsprisen har som formål å stimulere til nytenking og belønne næringsutvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål.

Prisen er på 50.000 kroner og deles i år ut under bystyremøtet 25. november.

På kommunens hjemmeside heter det at «prisen skal støtte opp om  Arendal kommunes næringspolitikk og  skal gå til bedrifter, nettverk, foreninger eller enkeltpersoner som ved sin innsats og ideer for næringsutvikling i Arendal, kan framstå som et godt eksempel for andre ved å:

– Ha gjort en innsats over tid

– Ha gjort seg bemerket innenfor et område

– Ha gjort tiltak som har gitt betydelige resultater for næringsutvikling»

Virksomheter som nomineres må være lokalisert i Arendal. Arendal næringspris kan ikke gis til kommunale virksomheter, men hederlig omtale kan gis til spesielt gode prosjekter i egen organisasjon.

Her kan du lese mer om prisen og nominere dine kandidater.