Skal du kjøre Segway, må du holde deg unna alkohol, har Høyesterett bestemt.
Skal du kjøre Segway, må du holde deg unna alkohol, har Høyesterett bestemt. Foto: NTB scanpix

Høyesterett: Ulovlig å kjøre Segway med promille

Ståhjuling og alkohol hører ikke sammen, slår Høyesterett fast.

Tirsdag opphevet Høyesterett en kjennelse fra Oslo tingrett der en mann ble frikjent etter å ha kjørt ståhjuling med over 2 i promille. Segway er å anse som en motorvogn, og dermed gjelder promillegrensen på 0,2 i promille, mener en enstemmig rett.

Bakgrunnen er en hendelse på Aker Brygge i 2014, der en 33-åring ble stoppet av politiet mens han kjørte Segway med promille på minst 1,96. I retten innrømmet han at han var full, men han sa at han ikke trodde det var ulovlig.

– Fyllekjøring

I tingretten ble han frikjent, men påtalemyndigheten anket kjennelsen til lagmannsretten, som kom til motsatt konklusjon, nemlig at en ståhjuling utvilsomt omfattes av lovens definisjon av motorvogn – og at det dermed var snakk om fyllekjøring.

Det er Høyesterett enig i.

– Farepotensialet ved bruk av selvbalanserende kjøretøy er klart nok mindre enn for biler, motorsykler og mopeder, men det kan vanskelig sies å være ubetydelig. Det fremstår på ingen måte som meningsløst å stille krav om at den som kjører et selvbalanserende kjøretøy, skal være edru, heter det i Høyesteretts avgjørelse.

Mildere straff

Samtidig har retten kommet til at det ikke er rimelig å bruke samme straffutmåling som ved promillekjøring med bil, som straffes med ubetinget fengsel og 1,5 ganger månedslønn, men at man i stedet straffes etter vanlige straffutmålingsprinsipper.

– Saken vil derfor nå enten bli avgjort ved at politiet må skrive ut en normal bot, eller ved at den går tilbake til tingretten, sier mannens forsvarer John Christian Elden tilNettavisen.