OMSORGSSVIKT: Blant annet skal det ha vært mye fyll og bråk i hjemmet som gikk ut over datteren. ILLUSTRASJON. Foto: Shutterstock

Hun mener barnevernet reagerte for sent – krever 1,2 mill. av kommunen

Kvinnen mener barnevernet i Arendal skulle reagert langt raskere og går nå til sak mot kommune med krav om 1,2 millioner kroner erstatning for de skadene hun skal ha blitt påført på grunn av dette.

Mens de fleste «barnevernssakene» i Aust-Agder tingrett handler om at barnevernet tar over omsorgen for tidlig, har tingrettsdommer Øyvind Strand nå fått en stikk motsatt sak:

Nå går en kvinne til erstatningssak mot Arendal kommune. Med krav om erstatning for de skadene hun skal ha blitt påført etter at barnevernet, ifølge henne, reagerte for sent.

Krever erstatning

Kravet er på 1,2 millioner kroner. Men kvinnens prosessfullmektig, advokat Kai-Inge Gavle, åpner også for at domstolen må ta høyde for de fremtidige tap. Kvinnen har i dag store psykiske problemer hun mener skyldes kommunens sene omsorgsovertakelse.

I sitt innledningsforedrag pekte kvinnens prosessfullmektig på en rekke konkrete eksempler der kommunen etter hans oppfatning burde ha reagert.

Blant annet skal det ha vært mye fyll og bråk i hjemmet som gikk ut over datteren. Barnevernet lå da også tett på familien med omfattende veiledning og hjelp.

Barnevernet overtok da også til slutt omsorgen - men da mener Gavle det allerede var for sent.

Kommunens prosessfullmektig, advokat Kristoffer Wibe, er ikke enig i at barnevernet grep for sent inn. Og at dette skal ha rammet kvinnen som på dette tidspunktet bare var et barn.

Hvis kvinnen har fått noen psykiske skader, må dette i så fall skyldes andre faktorer enn at barnevernet grep for sent inn og.

Fyll og sinne

I sin partsforklaring i Aust-Agder tingrett forteller kvinnen om en svært tøff ungdomstid. Fra tiden før dette husker hun lite. Men husker at moren ofte var full.

Ifølge kvinnen måtte hun selv følge en yngre søsken til barnehagen. Fordi moren ikke var i stand til å følge henne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Om morens sinne sier kvinnen:

– Det kunne være småting. Jeg husker at hun hatet hver gang jeg grein. Da var det å ta hodet under kaldt vann for å skjule gråten, sier hun.

Kvinnen forteller også at moren var voldelig.

Noen ganger måtte hun også ta slagene for å beskytte yngre søsken.

– Det var ofte. Jeg skal ikke si hele tiden, men ofte nok til at jeg var livredd for å gjøre ting feil, forteller hun.