Fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund fra Lillesand og stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, opprinnelig fra Åmli, men bosatt i Arendal. Foto: Inger Stavelin

Her er listeforslaget til Arbeiderpartiet

Tellef Inge Mørland (40) fra Arendal og Cecilie Knibe Kroglund (48) fra Lillesand topper Arbeiderpartiets stortingsliste i Aust-Agder.

Nominasjonskomiteen foreslår Ramani Konstanse Nordli fra Arendal på tredjeplass. Hun er 21 år gammel og AUFs kandidat. På fjerdeplass foreslås fagbevegelsens kandidat Dagfinn Homdal Svanøe fra Åmli. På de neste plassene foreslås Marit Grefstad fra Grimstad, Josef Hæier fra Arendal, Ragni MacQueen Leifson fra Risør, Lars Marius Nilsen fra Froland, Grethe Nygaard fra Evje og Hornnes og Vidar Engh fra Tvedestrand.

Nominasjonskomiteen i Agder Arbeiderparti, for Aust-Agder valgkrets, har vedtatt sin innstilling til nominasjonsmøtet 17. november.

– De aller fleste lokallagene støttet opp om listeforslaget nominasjonskomiteen hadde sendt ut. Det var full oppslutning om de to første plassene, men noen få forslag til rokeringer nedover på lista. Det var stort sett innspill i forhold til geografisk balanse for lista, sier nominasjonskomiteens leder, Per Kristian Lunden.

Han viser til at Mørland og Kroglund står sterkt i Agder.

- Tellef Inge og Cecilie får en stadig tydeligere posisjon på Stortinget og i Arbeiderpartiet på nasjonalt nivå. Vi håper selvsagt på et regjeringsskifte ved valget, og vi er sikre på at Tellef Inge og Cecilie blir tydelige stemmer både i valgkampen og i posisjoner etter valget, sier Per Kristian Lunden.

Tellef Inge Mørland er i dag stortingsrepresentant for Aust-Agder, mens Cecilie Knibe Kroglund er leder av Agder Arbeiderparti og første vara til Stortinget.