annonse

Her er første prosjekt i His bydelssenter

Fire bygg med felles, sammenhengende parkeringskjeller under blokkene på fem og seks etasjer.            Den øverste etasjen blir tilbaketrukket. Toppen av byggene blir liggende på kote 49,5 (meter over havet). Til sammenligning er topp møne på His terrasse (blokkene til venstre) på kote 53. Til venstre              ser vi eksisterende blokker i His Terrasse, og nede til høyre Elim bo- og omsorgssenter. I bakgrunnen skimter vi Arendal by - ca 4 km unna. 	Arkitekt/Montasje
69 LEILIGHETER: Rambøll v/ Ole Bache (Foto: )
UTBYGGER
UTBYGGER: Helge Nilsen foran utbyggingsiområdet som er den skogkledde åsen som ses bak mellom dagens His Terrasse-blokker og Pedersens Autopark. Nilsen, som ved årsskiftet forlot Nilsen JBU og startet for seg selv, står bak prosjektet sammen med sin tidligere JBU-kollega Bjørn Vedal, Geir Nilsen (G9 Invest), og også Ståle Sørbøe eier en liten andel i det nye leilighetsprosjektet His Solåsen. (Foto: Vidar Fløde)
Leilighetene kommer kloss i nye His bydelssenter, og som vi ser et steinkast syd for dagens His Terrasse. Men de nye blokkene vil bli langt mindre dominerende i landskapet. Foto/Montasje
FLERE HIS-BLOKKER: Rambøll (Foto: )
NYTT BYDELSENTER
NYTT BYDELSENTER: Slik ser planen for His bydelssenter ut. Private tomteeiere har samarbeidet seg i mellom og med kommunen om planlegging/fordeling. På Norgesgruppens tomt er det planer om butikk i 1. og ca 40 leilighter over. Det samme planlegger Ivre (tidl. Idrettsfinans) og BRG der Pedersens Autopark er i dag. Også Birger Bakke (Havsjå Invest) har planer om butikk/kontor i 1. etg ogca 40 leiligheter over. (Foto: )

+ «His Solåsen» er navnet på det første, store boligprosjektet som lanseres med i alt 69 leiligheter, etter at bygdelssenterplanen for His ble vedtatt av Arendal bystyre i 2017.

Vidar Fløde


annonse

annonse

annonse