TETTVOKST: Morten Erichsen viser veien til ørnereiret. Det ligger ved fjorden, men ankomsten må bli gjennom mygg, flått, fluer og tett skog. Foto: Tarald Reinholt Aas

Du durer ikke frem til et havørnreir

Å putre fram til det med båt og påhengsmotor er uaktuelt for ørnehjelper Morten Erichsen. Bedre å gå en kilometer gjennom tettvokst skog.

Vi snakker om Nord-Europas største rovfugl. Denne har vinger som låvedører, opp mot to og en halv meter fra tupp til tupp. Den har kvast nebb og brutale klør.

Ikke at Morten Erichsen frykter at fru havørn skal fly på oss i forsvaret av reiret.

Nei, fuglehjelperen er redd vi kan spolere ett av gamle Aust-Agders få kjente hekkesteder for havørn om vi farer for uvørent fram.

Tvers gjennom skogen

Og selv om reiret ligger rett ved sjøen og er lett tilgjengelig fra en fritidsbåt, skal vi ta en kilometerlang beinvei gjennom Risørs tettvokste mygg- og flått-terreng for å undersøke det.

Kall det bakdøra, sier Erichsen.

De siste hundre meterne må man snike seg så lydløst som overhodet mulig.

Se video under!

Tilbake på Sørlandet

Agderposten har tidligere omtalt havørnas tilbakekomst til sørlandskysten.

Fredningen på slutten av 60-tallet har gjort sitt for at den mektige rovfuglen sakte, men sikkert gjeninntok sine gamle leveområder. Et par ildsjeler ville få fortgang i prosessen.

Duoen Morten Erichsen og Fredrik Gustavsen har fått NRK-omtale for de kunstige ørnereirene de har satt opp i håp om at havørnene finner dem fristende.

MEKTIG En av de voksne ørnene. Havørna kan nå 2,5 meter og vel så det mellom vingespissene. Foto: Fred William Christoffersen

En ørnesuksess

Reiret vi skal til, er imidlertid selvbygd av ørnene ute i Risør-naturen. Tykke pinner er fløyet inn. Hvert år kommer et påbygg. Sommer etter sommer har paret fått ørneunger på vingene fra dette reiret.

Morten Erichsen navigerer seg inn i det tetteste buskaset. Fluer surrer, praten går:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den store gleden for ham, som har vært fugleinteressert siden guttedagene, sier Erichsen – det er ikke ringmerking og radiomerking og slikt. Den er å vite at de er der – enten det er hekkende hubroer eller havørnreir.

KAMUFLERT: Morten Erichsen er ytterst varsom nær havørnreiret. Fra en kamuflasje har han kunnet filme ørne-aktiviteten. Foto: Morten Erichsen
RUVENDE: En havørnunge i det samme reiret i 2019. Foto: Morten Erichsen

Tomt reir

Nå begynner terrenget å helle ned mot havet. Erichsen sakker farten og ser an hvert fottrinn. Han stopper bak en trestamme og strekker ut en finger.

– Der er reiret! Ser du det?

Jo, vi ser det. Det er et massivt byggverk av greiner høyt oppi et tre.

Og det er tomt.

Ingen havørn-mor flyr over, ingen unge sitter oppi.

MASSIVT: Et havørnreir har imponerende dimensjoner. Tunge grener er fløyet inn, og deler av det har rast ned. I juli 2021 er Risør-reiret tomt. Andre år har det rommet unger. Foto: Tarald Reinholt Aas

Morten Erichsen biter i seg et øyeblikks skuffelse, han har sett ørneaktivitet her fra sjøsiden før i år.

Rundt reiret finner han rester fra byttedyr – et gåsebein, en skarvefjær, en måkefjær, og fjær fra ørnene som ikke er her mer.

– Dette er det andre året siden 2013 at paret ikke får fram unger på vingene. Det kan være en naturlig grunn, at de tar seg et hvileår, forklarer han.

Tar ikke katter og hunder

Eller, legger han til, så kan forstyrrelse fra mennesker være grunnen. Han håper ikke det.

STORT PÅBYGG: Et havørnreir har imponerende dimensjoner. Tunge grener er fløyet inn, og deler av det har rast ned. I juli 2021 er Risør-reiret tomt. Andre år har det rommet unger. Foto: Tarald Reinholt Aas

Erichsen poengterer at havørna har en diett som ifølge gammel forskning er 60 prosent sjøfugl, 30 prosent fisk og 10 prosent åtsler. Det er svært få eksempler på at de tar levende dyr, sier Erichsen.

I dag vet han om havørnreir og -revirer i Lillesand, Grimstad, Tvedestrand og Risør kommuner. Han tror gamle Aust-Agder vil kunne romme 12–15 par før metningspunktet er nådd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og i den anledning tar han gjerne imot tips om gjentakende havørn-aktivitet, sier han henvendt til leserne.

Se video av Morten med et tidligere års ørneunge under. Den er hentet ned for ringmerking.