annonse

Henlegger låvebrann

utbrent
BRANT HELT OPP: Låven ble totalskadd i brannen. (Foto: Politiet)

Politiet hadde ikke kapasitet til å sende åstedsgranskere til en låvebrann på en øy utenfor Lillesand. Nå henlegges saken.

Frank Johannessen

12. januar brant en låve ned på Ytre Tronderøya i Lillesand. Politiet hadde ikke kapasitet til å rykke ut med åstedsgranskere dagen etter, og henlegger nå saken, skriver fvn.no. 

Låven, som ble totalskadd inneholdt festsal, bad, oppholdsrom og flere landbruksmaskiner.

Det ble på branntidspunktet meldt at låven var nyoppusset, men det ble raskt avvist av styrelederen i selskapet som eide låven.

annonse

annonse

annonse