EKSTRAORDINÆRT: Beate Skretting (H) hasteinnkaller til et ekstraordinært digitalt formannskapsmøte onsdag formiddag. Foto: Frank Johannessen

Grimstad vedtar innstramminger

Grimstad kommune har av solidariske og forebyggende årsaker vedtatt å følge Arendals smitteverntiltak i 14 dager.

Formannskapet i Grimstad vedtok onsdag formiddag å sette en grense på ti personer på private fester og at antall deltakere på offentlige arrangementer settes ned fra 200 til 50.

I tillegg pålegges serveringsstedene å registrere telefonnummer til gjestene og tidspunkt for besøk.

– Det er i solidaritet med Arendal og forebyggende med tanke på smitte i Grimstad, sa kommuneoverlege Vegard Vige til formannskapets medlemmer.

Han viste til at helsemyndighetene har anbefalt kommuner i et felles arbeidsmarked å ha så like retningslinjer som mulig.

I Grimstad er det for tiden to personer som er koronasyke og 24 i karantene. Det er ifølge Vige ikke avskrekkende høyt.

– Dersom Grimstad var isolert, ville jeg ikke anbefalt å gjøre noe, men vi ser en økning i nærkontakter, sa Vige.

Gjelder i 14 dager

De nye retningslinjene gjelder i to uker fra og med onsdag.

– Essensen er at vi i 14 dager tråkker ordentlig på bremsen og stopper ansamling av folk slik at vi kan bidra til å stoppe smittespredningen i Arendal og området rundt, sa Vige.

Konsekvenser for konfirmasjoner

Ordfører Beate Skretting (H) mener det er uheldig å måtte innføre slike innstramminger før en konfirmasjonshelg.

– Men smitten i Arendal kan knyttes til en konfirmasjon, så det er nok nødvendig, sa hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kommunelege Vegard Vige sier det er fullt mulig å gjennomføre konfirmasjoner med 50 deltakere eller mindre, da et slikt arrangement regnes som å være på offentlig sted.

Enstemmig vedtak

Det ble lite debatt om innstrammingene. Marit Grefstad (Ap) mente det var solidarisk og riktig å ta ansvar for regionen.

– 14 dager går fort, men slike inngrep vil alltid ramme noen, men det ville det også gjort om vi ikke foretok oss noe. Det er fornuftig å legge nivået likt med Arendal, så får vi heller være raskt på pletten om situasjonen endrer seg, sa hun.

Varaordfører Lene Langemyr (Frp) hadde blandede følelser for de nye retningslinjene, men falt ned på at det var riktig å stramme til.

Arnt Gunnar Tønnessen (V) sa det var vanskelig å argumentere mot kommuneoverlegen.

– Begrunnelsen er så god at det trumfer ulempene, sa han.

To saker på agendaen

Hasteinnkallingen av det ekstraordinære formannskapsmøtet fremkom av en SMS utsendt fra politisk sekretariat i kommunen onsdag morgen.

Møtet finner sted på Teams, Microsofts digitale kommunikasjonsplattform, klokken 10.30. Kommunen har også innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen 12.30.

Dette er sakene til behandling:

● Vurdering av behov for lokal forskrift knyttet til smittevern.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 20/143. Møtet vil under denne saken bli foreslått lukket, hjemmel; kommuneloven § 11–5 annet ledd.

Lukket møte

Kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim har ferie. Kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs er fungerende kommunedirektør i hennes sted.

Det siste punktet dreier seg om kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim, som et klart flertall på 20 mot 15 i kommunestyret 15. september ba om å fratre.

Det er tidligere blitt kjent at det har pågått forhandlinger om en sluttavtale siden 8. september.

Kommunestyret vedtok en rask avslutningsprosess. Over tre uker etterpå er det ingen avklaring.

Ordfører Beate Skretting (H) bekreftet så sent som mandag at den avtroppende kommunedirektøren fortsatt daglig går på jobb.

Agderposten er kjent med at det er en gryende irritasjon over manglende fremdrift i forhandlingene, men i dag skal altså formannskapspolitikerne behandle en oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Mediene har full anledning til å følge også de digitale møtene. I denne saken foreslår imidlertid ordføreren å lukke denne muligheten i kommunedirektør-saken – med bakgrunn i kommunelovens paragraf 11-5, annet ledd.

Paragrafen lyder for øvrig slik:

«Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:

a) Hensynet til personvern krever at møtet lukkes.

b) Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument».

Ordføreren lukket møtet, slik det også ble gjort under kommunestyrets mye omtalte behandling 15. september.