Årets hagefugltelling varer fra lørdag 23. januar til søndag 7. februar. Foto: Paul Kleiven / NTB

Hagefugltellingen er i gang

Lørdag 30. og søndag 31. januar er det igjen tid for å telle fugler.

I fjor ble nesten en halv million fugler rapportert til Norsk Ornitologisk Forening, som er arrangør.

Hagefugltellingen

Det er 14. gang at NOF arrangerer Hagefugltellingen. I fjor fikk vi rapporter fra nesten 10 000 fôringsplasser. Det ble rapportert nesten en halv million fugler! På grunn av koronasituasjonen har folk endret sin atferd og mange bruker naturen mer enn før. I tillegg må folk være mer hjemme og mange har av den grunn startet med fuglefôring eller intensivert denne interessen, noe som gjenspeiler seg i økt medlemstall for NOF. Vil dette også gjøre at vi får flere rapporter under Hagefugltellingen i år? Vi håper det!

Målet med Hagefugltellingen er å skape interesse og øke kunnskapen om fugler og natur, samt vise at fuglefôring er en underholdende og lærerik aktivitet.

Ser man på resultatene over de 13 årene tellingen har foregått, så viser vår vanligste vinterfugl, kjøttmeis, en tilbakegang. Den er fortsatt så vanlig at folk ikke tenker over dette, men tallene viser at gjennomsnittlig antall kjøttmeis ved foringsplassene har gått gradvis nedover fra over ti fugler per fôringsplass til rundt sju. Også andre meisearter viser tilbakegang.

Denne vinteren ser det ut til at de såkalte «invasjonsartene» opptrer i svært små antall innenfor landets grenser. Spesielt gjelder dette gråsisik og grønnsisik. Sistnevnte hadde et toppår i fjor vinter, da det ble registrert hele 45 000 individer under Hagefugltellingen. Det ser også ut til å være svært lite bjørkefink i år, i kontrast til de enorme mengdene som var her i fjor.

Kilde: Birdlife.no

Foreningen rapporterer om økte medlemstall siden pandemien inntraff og opplyser at mange bruker naturen mer enn før.

– I tillegg må folk være mer hjemme, og mange har av den grunn startet med fuglefôring eller intensivert denne interessen, skriver foreningen, som håper på flere rapporter fugler i år enn i fjor.

(©NTB)